X

 

I samarbeid med CMR har Institutt for fysikk og teknologi ved UiB startet et mastergradsprosjekt som tar sikte på måle radioaktivitet i geotermiske borebrønner ved påvisning av radon som måtte komme opp av borehullet. Man tenker seg å tette hullet med en boks som inneholder måleinstrument, slik at man får akkumulering av radon, og målt konsentrasjonen. Verdiene skal så sammenholdes med temperaturprofiler i hullet. Samtidig gjøres overflatemålinger av strålingen med vanlig dosimeter. Forhåpentligvis vil man etterhvert få tilgang til borehull ved flere forskjellige byggeplasser i Bergensområdet for å få god variasjon i de geologiske forholdene i berg-grunnen.

Kontaktperson for UiB er Prof. Bjarne Stugu og for CMR Kirsti Midttømme. Masterstudent er Mayasa Rashed

 

Fra borehullslogging av et 800m dyp brønn i skolegården ved Rødsmyra skole ved Fredrikstad

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>