X

 

En 13 mann stor russisk delegasjon besøkte nylig Norge. Energieffekivisering i bygg var hovedfokus, og delegasjonen var lydhør til  hvordan mange norske bygg benytter geotermisk energi til oppvaming og kjøling ved hjelp av varmepumpe.

Store deler av Russland har et ideelt klima for  utnyttelse av grunnen til oppvarming og kjøling (energilagring), men ifølge delegasjonen kreves det at lovverket er på plass før man starter stortstilt bruk av grunnen som energikilde/lager slik vi har gjort i Norden.

Besøket var organisert av Swedish - Russian Development Assembly.

 

CMRs kommunikasjonssjef Gunn Janne Myrseth forteller om CMR og grunne geotermiske systemer

for den russiske delegasjonen

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>