X

 

En 13 mann stor russisk delegasjon besøkte nylig Norge. Energieffekivisering i bygg var hovedfokus, og delegasjonen var lydhør til  hvordan mange norske bygg benytter geotermisk energi til oppvaming og kjøling ved hjelp av varmepumpe.

Store deler av Russland har et ideelt klima for  utnyttelse av grunnen til oppvarming og kjøling (energilagring), men ifølge delegasjonen kreves det at lovverket er på plass før man starter stortstilt bruk av grunnen som energikilde/lager slik vi har gjort i Norden.

Besøket var organisert av Swedish - Russian Development Assembly.

 

CMRs kommunikasjonssjef Gunn Janne Myrseth forteller om CMR og grunne geotermiske systemer

for den russiske delegasjonen

 

Calendar/ Upcoming Events

5. februar 2019

GeoEnergi 2019 ...

read more >>News

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>

18. 06. 2018

ETIP Deep geothermal har publisert et offentlig dokument “Vision of De...

read more >>