X

 

En 13 mann stor russisk delegasjon besøkte nylig Norge. Energieffekivisering i bygg var hovedfokus, og delegasjonen var lydhør til  hvordan mange norske bygg benytter geotermisk energi til oppvaming og kjøling ved hjelp av varmepumpe.

Store deler av Russland har et ideelt klima for  utnyttelse av grunnen til oppvarming og kjøling (energilagring), men ifølge delegasjonen kreves det at lovverket er på plass før man starter stortstilt bruk av grunnen som energikilde/lager slik vi har gjort i Norden.

Besøket var organisert av Swedish - Russian Development Assembly.

 

CMRs kommunikasjonssjef Gunn Janne Myrseth forteller om CMR og grunne geotermiske systemer

for den russiske delegasjonen

 

Calendar/ Upcoming Events

7. mars 2018

Frokostmøte i samarbeid mellom Norsk Petroleumsforening (NPF) Bergen o...

read more >>

13. mars 2018

GESEP School 2018...

read more >>News

06. 11. 2017

CMR is through the EEA Grant Projects GeoHeat Pol and Geotherma 4PL, a...

read more >>

23. 02. 2017

Gründer Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>