X

 

CMR bidrar i et prosjekt som skal kartlegge det geotermiske potensialet i Longyearbyen.

CMR har sammen med to forskningsinstitusjoner fra Italia og Tyskland nylig sendt inn en søknad til «Horizon 2020» som er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram. Om de får midler skal den geotermiske kapasiteten tre ulike steder i Europa utredes grundigere – ett av områdene er Svalbard.

Les mere i Svalbardposten her ….

 

Kullkraftverket i Longyearbyen har ennå mange år igjen, men hvilke energikilder skal man bruke etter kull på Svalbard? FOTO: Line Nagell Ylvisåker/Svalbardposten
Kullkraftverket i Longyearbyen har ennå mange år igjen, men hvilke energikilder skal man bruke etter kull på Svalbard? FOTO: Line Nagell Ylvisåker/Svalbardposten

 

Calendar/ Upcoming Events

5. februar 2019

GeoEnergi 2019 ...

read more >>News

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>

18. 06. 2018

ETIP Deep geothermal har publisert et offentlig dokument “Vision of De...

read more >>