X

 

Med en serie elektriske pulser går det mye fortere å bore hull på som er flere kilometer dype enn med konvensjonelt boreutstyr.

Ved boring etter geotermiske energikilder må man ofte bore ned til 3500-5000 meter for å finne vannet med temeratur på minst 150 grader Celsius. Med EIT-boring regner man med å kunne komme ned på dette dypet med en hastighet på 2 meter i timen og til en 30% lavere kostnad enn med konvensjonell boring.

 

Les mere i artikkel på NyTeknik.se her ….

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>