X

 

Med en serie elektriske pulser går det mye fortere å bore hull på som er flere kilometer dype enn med konvensjonelt boreutstyr.

Ved boring etter geotermiske energikilder må man ofte bore ned til 3500-5000 meter for å finne vannet med temeratur på minst 150 grader Celsius. Med EIT-boring regner man med å kunne komme ned på dette dypet med en hastighet på 2 meter i timen og til en 30% lavere kostnad enn med konvensjonell boring.

 

Les mere i artikkel på NyTeknik.se her ….

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

09. 04. 2018

Lager termometer for jordas indre....

read more >>

09. 03. 2018

European Energy Research Alliance (EERA), has launched its first newsl...

read more >>