X

 

Geotermisk boring - for næring og forskning var tema for CGER s fagmøte som ble holdt i Sintef IKT sine lokaler i Oslo 15 mars.


Programmet bød på en blanding med presentasjoner av pågående, planlagte og avsluttede prosjekter fra både industri og forskningsaktører. Blant deltagerne var det eksterne inviterte gjester og representanter fra CGER partnere.

Båsum boring og MEF sine presentasjoner viste at geotermisk boring er en betydelig aktivitet og sysselsetter mange i Norge. Dette området er under stadig utvikling, og Båsum leder an med hensyn på å bore dypere. Ross Offshore deltok, de er medeier i GEOOP, et nytt geotermisk operatørselskap med store vyer for geotermisk utnyttelse for Danmark og Nord Europa.

Alvar Braathen UNIS/UIO presenterte Longyearbyen CO2 lab pilot prosjekt. Og gav deltagerne innsikt i sin erfaring og resultater fra dette prosjektet som også vil være relevante for etablering av et framtidig geotermisk pilot anlegg.

IRIS, Sintef og CMRs presentasjoner dokumenterer F&U aktivitet innen geotermisk energi, og viste at Norge er med som partner i flere av de store internasjonale forskningsprosjektene.

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

23. 02. 2017

Gründer Per Vatne har en visjon om at kinesiske kullkraftverk kan bygg...

read more >>

13. 02. 2017

Ny strategi for svensk geoenergi er klar....

read more >>