X

 

Man vil undersøke om vann med høy temperatur kan utvinnes fra dype reservoarer og brukes til kraftproduksjon.

 

Les mer på SYSLA Offshore ....

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om ¬ęGeoth...

read more >>