X

 

GeoEnergi2017 (engelsk versjon)

CGER inviterer til geotermisk energikonferanse 22. – 23. mai 2017 i Bergen. 

GeoEnergi2017 er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning. På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot muligheter knyttet til ulike teknologier for utnyttelse av geotermisk energi, med vekt på nasjonale aktører.

22. mai
Konferansen starter med at Guðmundur Ómar Friðleifsson, HS Orka, gir oss siste oppdatering fra   verdens varmeste geotermiske brønn og Islands dypest borehull.
Videre utover dagen vil konferansen se nærmere på hvordan teknologi kan overføres fra olje- og gass til utvinning av geotermisk energi, og presentere de siste resultatene fra nasjonale forsk-nings- og utviklingsprosjekter.

23. mai
Geotermisk energi som nasjonal ressurs for varme- og kjøleløsninger er tema for første del av konferansens andre dag. Vi vil få høre om flere nasjonale prosjekter innen bl.a. energilagring og dimensjonering av varme- og kjøleanlegg i tillegg til muligheter for ulike aktører.
Konferansen vil avrundes med en diskusjon om Norges rolle innen forskning og utvikling av teknologiløsninger for utvinning av geotermisk energi. Hvilken rolle kan og bør nasjonale aktører ta, og hvilke støtteordninger kan bidra til å realisere muligheter?

 

Konferansemiddag arrangeres på ettermiddag/kveld den 22. mai.

  

Program

Program for foredrag til GeoEnergi2017 er fastsatt.   Det er fremdeles åpent for posterpresentasjon.  Vi inviterer til innsending av tittel og forfatter til post@cger.no frem til 7. mai  2017.  Innsendte bidrag vurderes fortløpende med rask tilbakemelding

 

 Programkomité:

Carsten F. Sørlie, Statoil - Leder av programkomité
Inga Berre, UiB
Randi Ramstad, NTNU
Erlend Randeberg, IRIS
Roar Nybø, Sintef
Ranveig Bjørk, CMR

 

Påmeldingslenke  Gratis konferanseavgift for de første 15 bachelor / masterstudenter som registrerer seg. Reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

 

 

Konferanseavgift
Konferanse 22. mai, NOK 1 000  (CGER partner) / NOK 1 500, - (ikke CGER partner)
Konferansemiddag 22. mai, NOK 500.
Konferanse 23. mai NOK 1 000 (CGER partner) / NOK 1 500, - (ikke CGER partner) 
Eventuell avbestilling må bekreftes skriftlig til pgl@cmr.no innen 7. april 2017.   Etter denne dato er påmelding bindende og konferanseavgift må betales. 

 

Hotellbooking
Konferansedeltager som trenger overnatting må selv bestille hotellrom. Arrangør av konferansen har fått reservert noen rom på et par utvalgte hotell:

Hotel Zander K, tlf.: +47 55 36 20 40, oppgi booking kode 4113986

 

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om ¬ęGeoth...

read more >>