X

 

Den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi, Energi21, kommer i revidert utgave i 2018. I den forbindelse har CGER bidratt med innspill knyttet til teknologiområdet «Dyp geotermisk energi». Før innspillet ble sendt i begynnelsen av februar, var dokumentet på en bred høring blant nasjonale aktører i CGER nettverket. Totalt bidro mer enn 20 personer fra 11 ulike institusjoner til dokumentet.

Innspillet på «Dyp geotermisk energi» kan lastes ned her.

 

Calendar/ Upcoming Events

5. februar 2019

GeoEnergi 2019 ...

read more >>News

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>

18. 06. 2018

ETIP Deep geothermal har publisert et offentlig dokument “Vision of De...

read more >>