X

 

GeoEnergi-konferansen arrangeres for femte gang 4. – 5. februar 2019.  Dette er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning. På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot markedsmuligheter knyttet til ulike teknologier for utnyttelse av geotermisk energi, med vekt på nasjonale aktører.

Det jobbes nå med å fastlegge programmet.  Mer informasjon kommer så snart det er klart.

Programkomite:

  • Carsten Sørlie, Statoil  - Leder av programkomite
  • Inga Berre, UiB/Norce
  • Thor-Erik Musæus, Rock Energy
  • Randi Ramstad, NTNU
  • Oddgeir Lademo, Sintef
  • Eivind Bastesen, Uni Research
  • Kirsti Midttømme, CMR/Norce
  • Ranveig N. Bjørk, CMR/Norce
 

Calendar/ Upcoming Events

5. februar 2019

GeoEnergi 2019 ...

read more >>News

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>

18. 06. 2018

ETIP Deep geothermal har publisert et offentlig dokument “Vision of De...

read more >>