X

 

GeoEnergi 2019 (english information and program)

 

GeoEnergi 2019 er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning. Konferansen arrangeres i NORCE sine lokaler i Fantoftvegen 38 i Bergen.

På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot markedsmuligheter knyttet til teknologier for produksjon av ulike typer geotermiske ressurser, med vekt på nasjonale aktører.

4. februar

Hovedforedragsholdere på konferansens første dag er Professor David Bruhn fra GFZ Potsdam som vil gi oss en oversikt over internasjonal teknologiutvikling innen geotermisk energiproduksjon og Albert Genter, nestleder i ÉS Géothermie, som vil snakke om industrielle og anvendte FoU resultater fra dyp geotermisk energi i Alsace (Soultz).   I tillegg kommer Philippe Dumas, generalsekretær i  European Geothermal Energy Council (EGEC), for å presentere EGEC’s markedsrapport 2017/2018.   Videre utover dagen vil konferansen dekke temaer som ukonvensjonelle geotermiske ressurser, nettverks- og finansieringsmuligheter og presentere de siste resultatene fra nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

5. februar

Signhild Gehlin fra Svenskt Geoenergicentrum åpner konferansens andre dag med et foredrag om langsiktige ytelsesmålinger for større GSHP systemer. Dette er en presentasjon av arbeid innen IEA HPT Annex 52, et internasjonal samarbeid for å kartlegge langtids kvalitetsmålinger av ytelse til GSHP systemer for større bygninger og opprette et bibliotek med disse.  Videre utover dagen vil tema være marked og utvikling, fjern- og nærvarmeanlegg og innovative bergvarmeløsninger.  Vi får blant annet høre siste nytt om de dype energibrønnene ved Oslo Lufthavn Gardemoen og om høytemperatur energilagring ved Emmaboda i Sverige.  

Konferansemiddag arrangeres på ettermiddag/kveld den 4. februar.

 

Link til PROGRAM

 

 

Link til PÅMELDINGSSKJEMA

Påmelding innen 27. januar!

Gratis konferanseavgift for de første 15 bachelor / masterstudenter som registrerer seg.  Merk at dette ikke inkluderer konferansemiddag, denne må betales separat. Reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

  

Konferanseavgift

 

CGER Partner

Ikke CGER Partner

Konferanse 4. februar

1 500,-

2 000,-

Konferanse 5. februar

1 500,-

2 000,-

Konferansemiddag 4. februar

   600,-

   600,-

Eventuell avbestilling må bekreftes skriftlig til pelu@norceresearch.no innen 21. desember 2018. Etter denne dato er påmelding bindende og konferanseavgift må betales. 

 

Hotellbooking
Konferansedeltager som trenger overnatting må selv bestille hotellrom. Arrangør av konferansen har fått reservert noen rom på:

Grand Terminus: (+47) 55 21 25 00, oppgi booking kode 4207995

 

Programkomité

Carsten F. Sørlie, Statoil - leder av programkomité

Inga Berre, UiB/NORCE

Thor-Erik Musæus, Rock Energy

Randi Ramstad, NTNU

Odd-Geir Lademo, Sintef

Eivind Bastesen, NORCE

Kirsti Midttømme, CMR/NORCE

Ranveig Bjørk, CMR/NORCE

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om ¬ęGeoth...

read more >>