X

 

GeoEnergi 2019

 

GeoEnergi 2019 er en viktig møteplass for alle som søker kunnskap om geotermisk energi innen industri, forskning, næringsliv og forvaltning. På konferansen blir det aktuelle foredrag og tid til diskusjon på tvers av sektorer. Det vil rettes oppmerksomhet mot markedsmuligheter knyttet til teknologier for produksjon av ulike typer geotermiske ressurser, med vekt på nasjonale aktører.

4. februar

Hovedforedragsholdere på konferansens første dag er Professor David Bruhn fra GFZ Potsdam som vil gi oss oversikt internasjonal utvikling i bruk av geotermiske energiressurser og Albert Genter, nestleder i ÉS Géothermie, som vil snakke om industrielle og anvendte FoU resultater fra dyp geotermisk energi i Alsace (Soultz).   I tillegg kommer Philippe Dumas, generalsekretær i ECEG, for å presentere EGEC’s markedsrapport 2017/2018.   Videre utover dagen vil konferansen dekke temaer som ukonvensjonelle geotermiske ressurser, nettverks- og finansieringsmuligheter og presentere de siste resultatene fra nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

 

5. februar

Integrerte energiløsninger med grunnvarme er tema for første del av konferansens andre dag. Vi vil få høre om flere nasjonale prosjekter innen bl.a. dype energibrønner og dimensjonering av varme- og kjøleanlegg.  Videre utover dagen vil fokus være på innovative bergvarmeløsninger med presentasjon av flere nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter. 

Konferansemiddag arrangeres på ettermiddag/kveld den 4. februar.

 

PROGRAM (preliminary)

 

Det er fremdeles åpent for posterpresentasjon.  Vi inviterer til innsending av tittel og forfatter til post@cger.no frem til 13. januar  2019.  Innsendte bidrag vurderes fortløpende med rask tilbakemelding

 Programkomité:

  • Carsten F. Sørlie, Statoil - leder av programkomité
  • Inga Berre, UiB/NORCE                                                                                                                                
  • Thor-Erik Musæus, Rock Energy 
  • Randi Ramstad, NTNU                                                                                                                          
  • Odd-Geir Lademo, Sintef
  • Eivind Bastesen, NORCE                                                                                                                         
  • Kirsti Midttømme, CMR/NORCE
  • Ranveig Bjørk, CMR/NORCE

 

PÅMELDINGSSKJEMA her ....

Gratis konferanseavgift for de første 15 bachelor / masterstudenter som registrerer seg.  Merk at dette ikke inkluderer konferansemiddag, denne må betales separat. Reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker.

  

Konferanseavgift

 

CGER Partner

Ikke CGER Partner

Konferanse 4. februar

1 500,-

2 000,-

Konferanse 5. februar

1 500,-

2 000,-

Konferansemiddag 4. februar

   600,-

   600,-

Eventuell avbestilling må bekreftes skriftlig til pelu@norceresearch.no innen 21. desember 2018. Etter denne dato er påmelding bindende og konferanseavgift må betales. 

 

Hotellbooking
Konferansedeltager som trenger overnatting må selv bestille hotellrom. Arrangør av konferansen har fått reservert noen rom på et par utvalgte hotell:

Hotel Zander K, tlf.: +47 55 36 20 40, oppgi booking kode 4113986

 

Calendar/ Upcoming Events

5. februar 2019

GeoEnergi 2019 ...

read more >>News

18. 06. 2018

IEA Geothermal http://iea-gia.org/ har publisert et dokument om «Geoth...

read more >>

18. 06. 2018

ETIP Deep geothermal har publisert et offentlig dokument “Vision of De...

read more >>