X

 

12 land, inklusiv Norge har gått sammen om utlysningen "Era-Net Geothermica Second call".

Formålet med utlysningen er å finansiere prosjekter som akselerer pilotering, demonstrasjon og verifisering av nye konsepter for geotermisk energiforsyning.

Utlysningen dekker følgende tematiske konsepter:

  • Identifisering og evaluering av geotermiske ressurser, reserver og reservoarer
  • Geotermisk ressursutvikling (inkl. boring, materialer, reservoaroptimalisering etc.)
  • Forsyning og smart integrasjon opp mot energisystemer

 

Den økonomiske rammen for utlysningen er 18 mill. Euro. Norge bidrar med inntil 0,4 mill. Euro. I et prosjekt må det være minst tre partnere og fra minst tre av de 12 landene som deltar i utlysningen: Norge, Frankrike, Tyskland, Nederland, Portugal, Romania, Spania, Sveits, Tyrkia, Island, Irland og USA.

 

Søknadsprosessen vil skje i to faser. Frist for første fase (pre-proposal) er 13 september 2019. Denne er obligatorisk for alle søkere. Søknadene som blir godkjent vil få anledning til å levere fullstendig søknad. Her er fristen 31 januar 2020.

 

Se hele utlysningen på Geothermicas hjemmeside

 

Norske søkere bes kontakte Per Arne Karlsen i Forskningsrådet, +47 917 27 669 – pak@rcn.no

 

Calendar/ Upcoming EventsNews

17. 06. 2019

Finansieringsmuligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer gjen...

read more >>

01. 11. 2018

CGER (Norwegian Centre for Geothermal Energy Research) invites you to ...

read more >>