X

 

Revidering av SET-Plan Deep Geothermal Implementation Plan for 2021 har startet, og Deep Geothermal Implementation Working Group (IWG-DG, www.deepgeothermal-iwg.eu/) har nylig sendt den ut til åpen høring.  SET-planen er knyttet til ‘Resarch, innovation and competitiveness’ området av ‘Energy union’ strategien til den europeiske kommisjonen, og er styrende for finansiering til programmer innen forsking og innovasjon på tvers av SET-plan medlemmer (EU-land, Norge, Island, Sveits og Tyrkia). Horisont 2020 har vært det viktigste programmet for etterlevelse av SET-planen. Fra 2021 skal Horisont 2020 programmet erstattes av Horisont Europa. Som leder for European Energy Research Alliance Joint Program Geothermal (EERA Geothermal) er Inga Berre (UiB) nestleder for IWG-DG og sentral arbeidet med revisjon av planen.

Høringen finnes her:  https://www.deepgeothermal-iwg.eu/ongoing-consultation

 

Calendar/ Upcoming Events

9. November 2020

- Digital German Geothermal Congress 2020...

read more >>

8. December 2020

EAGE Annual Conference and Exhibition...

read more >>News

28. 05. 2020

SET-plan og EU-programmer...

read more >>

17. 06. 2019

Finansieringsmuligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer gjen...

read more >>